Kattintó Klikk - A Kattintók Krémje

2010-11-17

A CEMP kiadványain futó display hirdetésekre kattintó hazai internetezők szociodemográfiai profilja

A CEMP kiadványain kattintó közönségben az elért közönséghez hasonlóan felülreprezentáltak a prémium célcsoportok, ilyen módon szociodemográfiai profiljuk jelentősen eltér az összes hirdetésre kattintó felhasználókétól. Aki a CEMP kiadványain kattint hirdetésekre, jellemzően a nagyvárosi, magas státuszú, nagy vásárlóerővel rendelkező közönségbe tartozik.

A CEMP kiadványain kattintók között átlag felett képviseltetik magukat az Esomar AB és C1 státuszúak. A kattintók 21,3%-a Esomar A, 14,8%-a Esomar B, 9%-a Esomar C1 státuszú. A CEMP kiadványain kattintók között az átlagnál lényegesen magasabb a diplomások aránya is: 21,5%-uk főiskolai, 11,9%-uk egyetemi végzettséggel rendelkezik.

Ha a CEMP kiadványainak közönség összetételét és a CEMP oldalain kattintó felhasználók közönség összetételét hasonlítjuk össze, akkor azt találjuk, hogy a kattintók között még erőteljesebben felülreprezentáltak azok a célcsoportok, amelyek elérésében a CEMP erős.

Az Index kattintói

Ha az Indexen kattintók szociodemográfiai profilját hasonlítjuk össze a teljes közönségben kattintó felhasználókéval, akkor azt találjuk, hogy átlag felett képviseltetik magukat a férfiak, a budapestiek, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és az Esomar ABC1 státuszúak.

Az Indexen kattintó felhasználók 66,2%-a férfi, ami még magasabb, mint az Indexet látogató közönségben mért arányuk (55,1%). A kattintók 38,9%-a budapesti, ami szintén magasabb, mint az Index látogatói körében (32,4%). Míg az Index látogatóinak 31,8%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, addig a felületen kattintó felhasználók 40,3%-a diplomás. Az Indexen kattintó felhasználók körében az összes kattintóhoz, illetve az Index látogatóihoz viszonyítva is átlag felett képviseltetik magukat az Esomar A (a kattintók 24,8%-a), B (16,9%) és C1 (9,4%) státuszúak.

Töltse le a teljes Kattintó Klikk tanulmányt, amelyben további információkat talál a display hirdetésekre kattintó hazai felhasználókról!

Hirdetnék