AZ INDAMEDIA SALES TÁJÉKOZTATÁSA A HIRDETÉSEKBE BEÉPÍTÉSRE KERÜLŐ MÉRŐKÓDOK ALKALMAZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN

2018-12-14

Az Indamedia Sales elkötelezett atekintetben, hogy az általa értékesített honlapokat üzemeltető kiadók a felhasználói személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, így különösen megfelelő jogalap birtokában és célhoz kötötten kezeljék. Az Indamedia Sales a hirdetésszervezési tevékenysége során törekszik arra, hogy az általa értékesített honlapok üzemeltetőinek jogszerű adatkezelési tevékenységét elősegítse. Továbbá, tekintettel arra, hogy a hirdetések közzétevője az adott honlapot üzemeltető médiatartalom-szolgáltató, a hirdetési felületek tekintetében a jogosulatlan adatkezelés megakadályozása az Indamedia Sales-nek a közzétevővel szemben fennálló kötelezettsége is egyben.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a hirdetői oldalon számos törekvés irányult és folyamatosan irányul arra, hogy a hirdetésekbe olyan egyedi kódok kerüljenek beépítésre, amelyek a hirdetések láthatóságát, hatékonyságát hivatottak mérni, azonban ehhez kapcsolódóan a felhasználókról személyes adatokat gyűjtenek vagy gyűjthetnek. Ráadásul az ilyen kódok beépítése meghosszabbítja a hirdetések kiszolgálási idejét, azaz végeredményben a felhasználói élményre is negatív hatással lehetnek.

A GDPR alkalmazásának köszönhetően a piaci szereplők is óvatosabbá váltak a mérőkódok beépítése kapcsán, összességében csökkent az ilyen mérőkódok alkalmazásának gyakorisága, amely folyamatot az Indamedia Sales is támogat.

Ennek kapcsán az Indamedia Sales a mérőkódokkal kapcsolatosan az alábbi álláspontra helyezkedik:

Az Indamedia Sales az érintett kiadókkal együttműködve az általa értékesített hirdetési felületeken csak olyan mérőkódok beépítését támogatja, amelyek esetében a hirdetés megrendelője előzetesen, egyértelműen és minden kétséget kizáróan igazolja a mérőkódokkal folytatott adatkezelés jogszerűségét, beleértve az adatkezelés jogalapját és az adatkezelési célt.

Az Indamedia Sales álláspontja szerint a megfelelő adatkezelési jogalap meghatározása és megteremtése elsődlegesen a mérőkódokat beépítő szolgáltatókat terheli. Az Indamedia Sales által értékesített hirdetési felületeken kizárólag olyan mérőkódok alkalmazhatóak, amelyek esetében az érintettek a megfelelő tájékoztatás birtokában az adatkezeléshez kifejezett hozzájárulásukat adták.

Az Indamedia Sales által értékesített hirdetési felületeken nem alkalmazhatóak olyan mérőkódok, amelyek esetében a hirdető vagy a kódot beépítő nem ad teljeskörű, világos és egyértelmű tájékoztatást arról, hogy az érintett felhasználók az adatkezelés ellen hol és miként tudnak tiltakozni, valamint hogyan tudják az adatkezelést megszüntetni.

Az Indamedia Sales által értékesített hirdetési felületeken csak olyan mérőkódok építhetők be, amelyek esetében az adatkezelésben résztvevő adatkezelők és adatfeldolgozók láncolata egyértelműen végigvezethető, és a láncolat minden eleme esetében az adatkezelés jogalapja és célja tisztázott, az adatkezelésre a láncolat minden pontján jogszerűen kerül sor.

Az Indamedia Sales által értékesített hirdetési felületeken az egyes zónák láthatóságára vonatkozóan az Indamedia Sales negyedévente ellenőrző mérést futtat le független szolgáltató rendszerét használva. A mérések eredményét az Indamedia Sales aktuálisan, a honlapján (https://indamedia.hu) érvényes áraival együtt hirdetőpartnerei számára folyamatosan elérhetően tartja. Az Indamedia Sales által kezelt, a 970x250 méretet meghaladó, illetve mobil inventory-n futtatott kreatív kampányok, továbbá a CT-kampányok egyedi láthatósági (ún. viewability) mérése harmadik féltől származó kódok használatával nem támogatott.

Amennyiben bármely megbízó a megrendelt hirdetése tekintetében mérőkódot kíván alkalmazni, úgy az Indamedia Sales minden esetben előzetesen áttekinti az alkalmazni kívánt mérőkód által végzett adatgyűjtés részletes leírását, ennek során megvizsgálja különösen azt, hogy az érintett miként tud az adatkezelés ellen tiltakozni, illetve miként biztosítható, hogy a megfelelő jogalap nélkül az adatkezelésre ne kerülhessen sor. A vizsgálat során az Indamedia Sales kérheti, hogy a megbízó igazolja az adatkezelés jogszerűségét, szükség esetén mutassa be az adatvédelmi hatóság ehhez kapcsolódó előzetes állásfoglalását. A vizsgálat eredményeként az Indamedia Sales jogosult eldönteni, hogy a hirdetéshez kapcsolódó mérőkód alkalmazását az általa értékesített hirdetési felületeken lehetővé teszi-e vagy sem.

Az Indamedia Sales a közzétenni megrendelt hirdetések esetében időről-időre ellenőrzi a fentiekben foglaltak megvalósulását. Amennyiben azt tapasztalja, hogy egy hirdetés bármilyen módon és mértékben sérti az itt hivatkozott rendelkezések bármelyikét, úgy az Indamedia Sales (i) jogosult az ilyen hirdetés közzétételét azonnal felfüggeszteni; (ii) jogosult a megbízóval kötött hirdetési szerződést azonnali hatállyal felmondani; továbbá (iii) megteszi valamennyi általa szükségesnek tartott intézkedést a jogosulatlan adatkezelés megakadályozása érdekében. Ennek keretében az Indamedia Sales jogosult minden olyan intézkedés, bejelentés, vagy egyéb cselekmény megtételére, amelyet a tilalmazott magatartás (a jogosulatlan adatkezelés), illetve a sérelmes helyzet kivizsgálhatósága és megszüntethetősége érdekében szükségesnek ítél.

A megrendelők nem mentesülnek a megrendelésben rögzített teljes hirdetési díj megfizetése alól, ha a megrendelt hirdetés közzététele a mérőkódoknak a fentiekben rögzítetteknek nem megfelelő beépítése miatt felfüggesztésre kerül.

2018.12.14.

 

 

Hirdetnék